Het college blijft de vestiging van New York Pizza steunen in de plint van het appartementencomplex aan het Willem Alexanderplein. Dat stelt het college in haar beantwoording nadat VVD-raadslid Niels Staal vragen had gesteld. ‘Ons college is zich zeker bewust van de verkeersdruk in de directe omgeving van het Willem Alexanderplein met name op de Oranjelaan. Deze verkeersdruk vindt voornamelijk overdag plaats. De appartementen op het Willem-Alexanderplein hebben voldoende parkeercapaciteit. Bovendien wordt daar binnenkort een parkeerschijfzone van kracht. Een andere maatregel die in het verkeersbesfuit is opgenomen is het instellen van eenrichtingsverkeer. Omdat er niet vanuit gegaan kan worden dat alle afhalers met een auto komen zal de extra parkeerdruk voor de omgeving beperkt zijn en vaak ook maar van korte duur zijn. Met de bezorgers zullen wel afspraken moeten worden gemaakt over het verkeersgedrag met hun scooters of fietsen.

Omdat de verkeersbewegingen voornamelijk buiten de spitsuren zullen plaatsvinden en vanwege de maatregelingen die genomen worden vanuit het verkeersbesluit, zal naar verwachting de verkeersveiligheid hierdoor niet substantieel negatief worden beinvloed maar duidelijker en beter worden, aldus het college, die meent dat het vestigen van een middelzware horeca en een bezorgservice goed inpasbaar is. Het parkeren van o.a. de e-bikes voor het bezorgen zal aan de zijkant van het gebouw plaatsvinden waardoor wordt voorkomen dat er verkeersbewegingen aan de voorzijde zullen plaatsvinden.