De invoering van selectieve toegang voor gemotoriseerd verkeer in het centrum van Nijkerk is vertraagd. Omdat het langer duurt om voldoende stroompunten aan te brengen moet de inwerkingtreding iets opschuiven. De eerder gecommuniceerde datum van 15 oktober wordt niet gehaald. Onlangs is de gemeente begonnen met het plaatsen van kantelmasten en camera’s rondom het  voetgangersgebied bij de wegen waar een verbod geldt voor voertuigen met een kenteken (geslotenverklaring) in het centrum van Nijkerk. Alleen ontheffinghouders mogen het gebied inrijden. Met camera’s worden de kentekens geregistreerd van voertuigen die de geslotenverklaring inrijden. Ontheffinghouders ontvangen kort voor het moment dat de camera’s daadwerkelijk in gebruik worden genomen een brief met een handleiding voor gebruik van het systeem. Zij kunnen namelijk zelf hun ontheffing beheren.

Informatie voor leveranciers
Voor ondernemers is het van belang hun leveranciers te wijzen op de venstertijden voor laden en lossen. Tussen 7.00 – 11.00 uur en tussen 17.30 – 20.00 uur is het centrum toegankelijk voor bevoorradend verkeer. Buiten die tijden is het centrum alleen toegankelijk voor ontheffinghouders. Indien u vragen heeft vervangen door: Heeft u vragen den kunt u altijd contact opnemen met de Publiekswinkel van de gemeente Nijkerk via 14 033.