Op verschillende plekken in Nijkerk komt u de laatste tijd fleurige akkerranden tegen. De bloemrijke randen komen voort uit het project Bloemrijke Akkerranden, uit een van de dialooggroepen van Samen aan Zet. Randen van agrarische percelen zijn ingezaaid met een mengsel van verschillende soorten graan, bloemen en kruiden. Dit verhoogt de biodiversiteit omdat het stukje natuur interessanter wordt voor insecten, vogels en vlinders.

In Nijkerk doen 13 agrariërs mee aan dit project. Er is in totaal 7 hectare ingezaaid. Dit resulteert in maar liefst 10 kilometer bloemrijke akkerrand (van 6 meter breed) verdeeld over 27 locaties in Nijkerk. Ook zijn er 3 zomerakkers ingezaaid.

Wethouder Wim Oosterwijk: “De biodiversiteit verhoogt de kwaliteit van het landschap. Het initiatief past dus mooi bij de ambitie uit het coalitieakkoord om de natuur en landschappen te behouden en te versterken. De akkerranden zijn een tastbaar en fleurig resultaat van de dialoog met de samenleving. Een manier van werken die we ook de komende bestuursperiode willen voortzetten.”

Door de droge periode zijn sommige stukken iets minder mooi opgekomen dan gepland, maar over het algemeen is er veel tevredenheid over het project. Het resultaat is erg bloemrijk, het ziet er fleurig uit en er komen positieve reacties van inwoners en voorbijgangers. Na de eerste vorst zullen de meeste bloemen verdwijnen maar blijft het opgekomen zaaigoed staan om als voedsel te dienen voor de vogels en insecten.

Meer informatie (ook over eventueel aanmelden voor een nieuwe ronde) vind je bij de stichting Biotoopverbetering Agrarisch overleg (BAO),.
De bloemrijke akkerranden zijn het resultaat van een voorstel uit een van de dialoogroepen van Samen aan Zet. Binnen Samen aan Zet heeft de gemeente Nijkerk budget beschikbaar gesteld. Binnen vastgestelde kaders konden de verschillende groepen voorstellen ontwikkelen.