Oefenen voor het inburgeringsexamen kan nu ook in de bibliotheken van Nijkerk en Hoevelaken. Op de computers kan een examentraining gedaan worden. Mensen die van buiten Europa naar Nederland komen en hier mogen blijven, zijn verplicht om binnen 3 jaar Nederlands te leren en de maatschappij te leren kennen. Ze gaan hiervoor naar een inburgeringscursus en moeten een examen afleggen. De inburgeringscursus wordt in Nijkerk gegeven door Landstede en door het TIP College.  

Oefenen voor het inburgeringsexamen kan nu ook in de bibliotheek in Nijkerk en Hoevelaken. Het programma in de bibliotheek is geen vervanging van de inburgeringscursus, maar een extra hulpmiddel.

Wat biedt de bibliotheek?

Het oefenprogramma op de computer bestaat uit twee onderdelen.Het eerste onderdeel is leren van het Nederlands op A2 niveau. Het gaat hierbij om luisteren, lezen, spreken en schrijven. Het tweede onderdeel van het programma is de KNM examentraining: kennis van de Nederlandse maatschappij. Dit programma bevat verschillende onderdelen, zoals Werk en inkomen, Omgangsvormen, Gezondheid en Onderwijs. Als de onderdelen voldoende zijn doorgenomen, kan een proefexamen worden gemaakt.

Beide programma’s kunnen individueel of onder een begeleiding van een taalvrijwilliger gedaan worden. Voor het oefenen heb je een koptelefoon met microfoon nodig. Deze is te leen bij de bibliotheek. Het gebruik van de computer en de koptelefoon zijn gratis. Wilt u komen oefenen voor het inburgeringsexamen of kent u mensen die dit willen? Kom langs bij de bibliotheek Nijkerk of neem contact op met Meta Dekker 033-2450014.