Op maandag 1 oktober komt de bekende schrijver en D66-politicus Jan Terlouw naar de bibliotheek van Nijkerk om een lezing te houden. Aanvang 19.30 uur. Het doel van de lezing is om in navolging van het gedachtegoed van Jan Terlouw een dialoog tussen generaties tot stand te brengen en de toehoorders aan te zetten om in actie te komen voor een duurzame wereld. Deze avond voert Jan Terlouw je in circa 25 minuten mee langs essentiële onderwerpen: de stormachtige technologische veranderingen, de bevolkingstoename, het steeds nijpender klimaatprobleem, de vluchtelingenstromen – waarvan in de loop van deze eeuw een grote toename wordt verwacht onder andere door het klimaatprobleem. Dit alles maakt een andere inrichting van de samenleving noodzakelijk. Aansluitend gaat hij in op de vragen vanuit het publiek over de besproken onderwerpen.